Når Oliver (3) starter på skolen, kan det hende at han må krysse Nordbyveien for å komme til og fra skolen – det får foreldrene til å reagere

Familien Jagiello Ljosland flyttet til Finstad 1. august fra Oslo. Målet med flyttingen var å komme nær skole og barnehage. Nå kan forslaget om å flytte skolekretsgrensen på Finstad føre til at sønnene Oliver (3) og Robin (3 mnd) må gå på Hebekk skole.