Når Østfoldbanen stenges for trafikk til sommeren, forsvinner denne kabelbroen. 10. august åpner vestsiden av nye Ski stasjon

Det er mye som skjer i Ski under årets sommerstenging på Østfoldbanen.