Når Ski og Oppegård slår seg sammen, rives tilbudet til Sander (3) og Aksel (4) vekk

For kort tid siden ble Connie Henriksen Grønvold og Tina Nonseid klar over at Spesialpedagogisk Team (SPT) i Ski vil opphøre når Ski og Oppegård slår seg sammen til Nordre Follo kommune.