Gå til sidens hovedinnhold

Når tausheten taler for seg selv

Når det skal kjempes for velgernes gunst, så gjelder for partiene i den sittende regjering å få frem alt det som fungerer tålig bra. Så deretter å forklare at det skal gjøres bedre med visse grep.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette er en del av tradisjonene i norsk valgkamp. Lite nytt i så måte. Men spennende kan det også bli i år, akkurat slik som tidligere valgnetter.

Nå er det en sak som var viktig i 2013 og 2017, som ikke er viktig for stortingskandidatene fra høyresiden nå. Det er jernbanereformen. Ikke en eneste av politikerne fra regjeringspartiene tør å stå frem å fortelle hvilket genialt trekk jernbanereformen er blitt, og fortsatt skal bli, for alle togreisende i landet. Ikke så rart. Folk flest her i landet har fått med seg den skandaløse og meget dyre organiseringen av det hele. Selv samferdselsministeren er usikker på fordelene med det hele, men må selvsagt kjøre løpet ut for regjeringen.

Et eksempel på hvor ille det er blitt er følgende historie fra driftsbanegården i Lodalen. Lodalen er der alle persontogene står, og blir vedlikeholdt. Og man kan ha dekning for at det her har blitt utrolig mye organisatorisk surr. Statens Järnvegar (SJ), Vy og GoAhead benytter seg av Mantena sine tjenester. Vy vest benytter seg av Euro Maint til vedlikehold og skiftetjenester. Stadler driver med vedlikehold av togsettene type 74 og 75 for Vy og Gjøvikbanen.

I Lodalen er det begrenset plass. Alle selskapene som holder til der må benytte seg av sine egne tilegnede spor. Dette for å ikke sperre andre tog inne. Dette er ekstremt lite effektivt, da man ofte må vente på andre selskapers lokførere for å få togene flyttet.

Her et eksempel hvor ineffektivt og unødig komplisert en tidligere svært enkel arbeidsoppgave har blitt. En gang i vinter skulle kongevognen (da eid av Vy) testkjøres Oslo-Eidsvoll-Oslo. For å få dette til måtte 6 selskaper og 9 personer involveres. Vy vest: egen skiftemaskin med lokfører. Euro Maint: mekanikere for B7 vognene som ble benyttet som dekningsvogner for kongevognen. Vy øst: egen skiftemaskin med lokfører. Mantena: 2 skiftere for Vy øst og 2 mekanikere for kongevognen.

Ikke nok med det. For kongevognen er det egne konduktører som har tjenestetillatelse på denne. Nå viste det seg at alle disse var ansatt i SJ (på Dovrebanen). Grepet som da måtte tas var at en av disse konduktørene måtte midlertidig ansettes i Vy øst for 1 dag!!! Med alle dokumenter og underskrifter som dette medfører. Testkjøringen Oslo-Eidsvoll-Oslo gikk bra. Kongevognen fungerer fint for kongens togreiser. Nå er det Jernbanemuseet som eier den!

Komplisert? Ja selvsagt. Ikke rart at antallet meget høytlønnede direktører i denne virksomheten har økt fra 11 til 50. Det Erna Solberg og hennes regjering har fått til, er ganske enkelt å rasere en gammel bedrift. Det var også meningen, samtidig krydre det hele med svada og floskler om hvor mye penger det var å spare. Tro på det de som vil.

Jernbanepakkene 4 og 5 gjenstår å få lagt ut på anbud. Pakke 4 er Østfoldbanen. La ikke denne regjeringen få fortsette med dette driftsmessige og organisatoriske tullet. Alle er tapere på det. De 2 anbudspakkene som gjenstår kan gå an å få stoppet. Valgresultatet vil avgjøre.

Kommentarer til denne saken