Derfor kommer her en ordrett gjengivelse av det Næringsforeningene i Oslofjorden Vest skriver til regjeringen:

«Næringslivet er opptatt av å ha forutsigbare rammebetingelser. Vi ønsker ikke omkamper og reverseringer av politiske vedtak, men at man heller effektivt gjennomfører de vedtak som er fattet. Overordnet ønsker næringslivet i regionen å gi en tydelig tilbakemelding på at en tilbakeføring til de gamle fylkene ansees som en lite hensiktsmessig løsning.

Fylkeskommunen har en viktig rolle knyttet til tilrettelegging for næringsutvikling. Næringslivet har nå vært gjennom en periode der Viken har hatt behov for å etablere seg som en ny organisasjon. Vi opplever at man er i ferd med å få mange ting på plass. Samtidig er vi utålmodige på flere områder, ikke minst knyttet til planarbeid og en offensiv tilrettelegging for næringsutvikling i hele regionen.

Regionale planprosesser stopper nå opp, og fremtidig skjebne er svært usikker. Det er sentralt for næringslivet at slike prosesser landes og gir klare rammer vi kan forholde oss til. Dersom vi nå går inn i en langvarig prosess for oppdeling, for deretter å skulle reetablere nye organisasjoner, er faren overhengende for at viktige prosesser blir liggende brakk. Vi snakker om opp mot 2 år før reverseringsprosessen er gjennomført. Det er ikke akseptabelt fra et næringsperspektiv.»

Er det noen som lytter hos reverseringskameratene? Er virkelig Martin Kolbergs ønske om sosialdemokratisk hegemoni i Østfold og Buskerud viktigere enn samfunnsutvikling, næringsutvikling og annen utvikling? Eller er reversering og avvikling ledestjernen, så lenge man beholder makt og «noen» kan fortsette å snakke sammen ...

Vi i Viken Høyre bedriftskanal er direkte skuffet. Her overser man med vitende og vilje en rekke innspill fra dem som representerer verdiskapingen i samfunnet. Altså de som gjør det mulig for det offentlige å ha penger å bevilge til ulike formål, det være seg veier, helse, skole eller annet.

Næringsforeningene i Oslofjorden Vest avslutter sitt brev til regjeringen med å si at de representerer mer enn 100 000 arbeidsplasser (!) i mer enn 10 000 bedrifter (!), fra Bærum, Asker, Kongsbergregionen, Modum, Ringeriksregionen og Drammensregionen. Det er altså ikke en sær interessegruppe. De protesterer på det sterkeste mot en oppløsning av Viken uten at et alternativ til de gamle fylkene utredes grundig. De forventer at regjeringen tar dette på alvor!

Det er godt sagt, vi er så enige. Når vi først skal ha fylker, forventer vi at også Ap andre som påstår at de er næringsvennlige tar dette på alvor. Hvorfor er det ingen som lytter av de som har muligheten til å fatte en klok beslutning nå?