Næringslivsloggen 12. august

Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Follo.