Næringslivsloggen 18. september

Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Follo.