Næringslivsloggen 2. til 3. desember

Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Follo.