Næringslivsloggen 21. november

Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Follo.