Næringslivsloggen 29. august

Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Follo.