Næringslivsloggen 31.08-02.09

Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Follo.