Næringslivsloggen 9. oktober

Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Follo.