Gå til sidens hovedinnhold

Nærskoleprinsippet – innskrenking av elevenes valgfrihet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I fylket vårt er nå prinsippet om fritt skolevalg erstattet med nærskoleprinsippet, mot Høyres stemmer. Arbeiderparti-/Senterparti-fylkesrådet og støttepartier valgte å endre inntaksreglene for neste skoleår. En streng nærskolemodell er innført.

Prinsippet medfører at nærskolen blir valgt ut fra postnummeret ditt og gir ekstrapoeng for å søke på nærskolen din. På nettsiden til Viken står det at elevene som bor i Nordre Follo fritt kan søke de utdanningsprogrammer og skoler de ønsker, men at man blir PRIORITERT til nærskolen sin.

Men hvordan blir det hvis det ikke er tilstrekkelig med plasser, altså at det er flere elever enn skoleklasser. Høyres politikere i fylket har stilt spørsmålet til fylkesråden på hvordan man løser dette, men fylkesråden har ikke svar. Svaret man får er at dette er en ny inntaksmodell og at man derfor må komme tilbake til detaljene.

Vi ser altså at styrende partier i fylket har innført et inntaksregime uten at detaljene er på plass og uten å tenke gjennom hvilke ulike konsekvenser det medfører. Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende!

Det er allerede oppdaget at kapasiteten i flere områder er sprengt og vi kan se eksempler på dette fra Bærum, der det er 322 søkere til 150 plasser. Det er også forventet kapasitetsutfordringer i Nordre Follo. Hvordan denne utfordringen skal løses har altså ikke man altså ikke tenkt på, ei heller konsekvensene det kan få for elevene våre.

Nærskolereformen er en reform som er innført uten at man har sett alle konsekvensene av den. Slik det ser ut nå vil mange elever få lang reisevei eller oppleve at førstevalget glipper. Og det bare fordi de har «feil» adresse.

Ingen av disse følgene medvirker til at flere elever gjennomfører videregående opplæring.

Ettersom systemet i dag er slik at elevene får 100 ekstrapoeng for å søke på nærskolen, blir det svært vanskelig for elever å komme inn på en annen skole enn nærskolen. Realiteten kan bli at elever kun får plass ved en annen skole, dersom det er overkapasitet.

Nå er inntaket i full gang og det er for sent å nå se på hvordan inntaket skal foregå. Denne ordningen går kun utover elevene og det er elevene som vil lide ved at man igangsetter et system uten å ha en skikkelig konsekvensutredning. Høyre har derfor foreslått at det opprettes flere klasser for å sikre at elevene kommer inn på en skole de faktisk ønsker å gå og som er noenlunde i nærheten.

De som styrer i Viken har skrotet en velfungerende ordning, hvor elevenes egne valg ble tatt på alvor og erstattet den med en ordning hvor rødgrønne politikere bestemmer hvilken skole elevene skal gå på.

Høyre vil at elever skal ha frihet til å velge, både mellom studieretninger og fag og hvor man vil gå på videregående. Det er grunnleggende at elevenes ønsker og innsats for å nå sine mål må være viktigere for muligheter til valg av utdanning enn foreldrenes bosted og deres mulighet for valg av bosted.

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, Gruppeleder Nordre Follo Høyre

Kommentarer til denne saken