Ungdomsskoleelevene er strålende fornøyde

Nasjonale prøver: Ski ungdomsskole gjorde det bra på de nasjonale prøvene. Det er Kristian Holmen, rektor Cathrine Sandsmark, Jonathan Berntsen, lærer Kari Strand Enge, lærer Hans Magne Eikesdal og Kaja Netskar veldig fornøyde med.

Nasjonale prøver: Ski ungdomsskole gjorde det bra på de nasjonale prøvene. Det er Kristian Holmen, rektor Cathrine Sandsmark, Jonathan Berntsen, lærer Kari Strand Enge, lærer Hans Magne Eikesdal og Kaja Netskar veldig fornøyde med. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Da resultatene fra de nasjonale prøvene ble klare, viste Ski ungdomsskole stor fremgang fra tidligere år.

DEL

SKI: Hver høst testes elever på femte-, åttende- og niendetrinn. Elevene ved Ski ungdomsskole var også med på de nasjonale prøvene. Det er åttende og niende trinn som testes i lesing og regning. Åttende trinn blir også testet i engelsk.

Da resultatene var klare, viste det seg at Ski ungdomsskole ligger over det nasjonale gjennomsnittet, noe som gleder rektor Cathrine Sandsmark.

– Det er veldig gøy at vi gjør det bra. Men på åttende trinn kan vi dessverre ikke ta kreden. Det må barneskolene elevene har gått på få, sier Sandsmark.

En av årsakene til bedringen er hvordan undervisningen er lagt opp. Lærerne Kari Strand Enge og Hans Magne Eikesdal er begge norsklærere ved Ski ungdomsskole, og begge har endret måten de underviser på de siste årene.

– Forskjellen er at vi nå leser tekstene grundigere sammen med elevene. Mange liker det, og det gjør at vi får gått igjennom innholdet på en bedre måte, sier Kari Strand Enge. I tillegg legger vi vekt på å variere valg av tekster, og forsøker å finne tema som engasjerer elevene.

– Vi er blitt mer bevisste på å ha samtaler med elevene om tekstene. Vi stopper opp og reflekterer, og så har vi fagsamtaler, legger Hans Magne Eikesdal til.

– Jeg liker de praktiske fagene best. Det som er det beste med norskundervisningen, er at lærerne går grundigere igjennom det vi skal jobbe med før vi skal gjøre noe selv. Da blir vi også bedre, mener Jonathan.

Bedre tilbakemeldinger

Elevene mener også at tilbakemeldingen de får fra lærerne gjør at de også blir bedre.

– Jeg synes norsk er mer moro nå enn tidligere. Nå får jeg respons som hjelper meg mye når jeg skriver selv, sier Kaja Netskar.

Kristian Holmen er ikke så veldig glad i norsk, men synes norsk er et bedre fag nå enn tidligere.

– Jeg liker naturfag best, sier han og smiler.

Jonathan er heller ikke så glad i norsk.

– Jeg liker de praktiske fagene best. Det som er det beste med norskundervisningen, er at lærerne går grundigere igjennom før vi skal gjøre noe selv. Da blir vi også bedre, mener Jonathan.

Vurdering for læring

Rektoren er tydelig på at det løftet Ski kommune gjør i grunnskolen nå viser seg å gi resultater. Det er et tett samarbeid med alle skolene i Ski. Hun er glad for det gode og positive samarbeidet mellom alle rektorene.

– Hele Ski kommune hadde gode resultater på åttende trinn. Det viser seg at tidlig innsats, har noe for seg. Det hele er veldig strukturert fra kommunens side. Ski kommune har satset stort og som sagt strukturert med spesielt fokus på Vurdering for læring. Her gjør pedagogisk virksomhet en fantastisk jobb, med å samle å styrke alle skolen i fellesskap. Det gir en trygghet som rektor å være i et utviklende og lærerikt fellesskap.

Det som også gleder rektoren er at elevene på niende trinn har forbedret seg stort siden i fjor.

– De hadde samme prøve i år som i fjor i lesing. De har vist god og tydelig fremgang sier hun stolt. – Det viser at det vi jobber med har noe for seg. Og det er slik vi skal bruke de nasjonale prøvene. Se hva som fungerer, og hva som ikke fungerer i undervisningen.

Hun mener resultatene fra de nasjonale prøvene er viktig å bruke som verktøy videre.

– Men vi hadde aldri fått et så bra resultat hadde det ikke vært for lærerne her på skolen, og i resten av kommunen. De gjør en kjempeinnsats hver eneste dag, skryter Sandsmark.

Resultatene fra nasjonale prøver:

5. trinn

   
EnhetNavnEngelskLesingRegning
Hele landet

50

50

50

Akershus

51

51

50

Enebakk

45

48

46

Kirkebygden skole

48

47

51

Stranden skole

44

46

45

Ytre Enebakk skole

45

49

46

Frogn

50

50

49

Dal skole***
Drøbak Montessori skole AS***
Drøbak skole

48

46

47

Dyrløkkeåsen skole

53

52

51

Heer skole***
Sogsti skole

51

51

49

Nesodden

49

51

49

Berger skole

52

52

51

Bjørnemyr skole

57

54

55

Fjellstrand skole

53

55

53

Jaer skole

54

51

54

Myklerud skole

46

46

45

Nesoddtangen skole

49

52

49

Rudolf Steinerskolen stiftelsen Avd Undervisning

39

46

40

Oppegård

51

53

51

Greverud skole

52

52

50

Kolbotn skole

53

56

51

Sofiemyr skole Sofiemyråsen ressurssenter

47

51

50

Tårnåsen skole

52

51

50

Vassbonn skole

51

52

52

Østli skole

51

54

54

Ski

51

51

50

Bøleråsen skole

49

51

50

Finstad skole

51

50

51

Hebekk skole

53

52

53

Kråkstad skole

51

52

51

Langhus skole

51

51

51

Siggerud skole

49

48

46

Ski skole

51

52

51

Vevelstadåsen skole

53

53

49

Vestby

49

50

50

Bjørlien skole

48

51

48

Brevik skole

50

50

55

Hølen skole***
Son skole

51

52

54

Vestby skole

48

47

48

Vestby skole Avd Garder***
Ås

51

52

51

Brønnerud skole

51

49

51

Kroer skole

44

51

50

Nordby skole

53

53

51

Rustad skole

51

53

49

Sjøskogen skole

54

52

52

Solberg skole

50

53

52

Steinerskolen i Ås

47

43

41

Åsgård skole

52

52

53

8.trinn

   
 EngelskLesingRegning
Hele landet

50

50

50

Akershus

51

51

51

Enebakk

47

46

49

Enebakk ungdomsskole

47

44

49

Mjær ungdomsskole

48

50

49

Frogn

52

52

50

Drøbak Montessori skole AS

57

54

54

Dyrløkkeåsen skole

50

50

48

Seiersten ungdomsskole

52

53

50

Nesodden

51

50

50

Alværn ungdomsskole

53

53

52

Bakkeløkka ungdomsskole

48

48

49

Rudolf Steinerskolen stiftelsen Avd Undervisning

53

53

45

Tangenåsen ungdomsskole

49

46

50

Oppegård

51

53

52

Fløysbonn skole

49

50

50

Flåtestad skole

51

52

51

Hellerasten skole

53

55

55

Ingieråsen skole

52

54

53

Ski

53

52

52

Haugjordet ungdomsskole

53

50

52

Kråkstad skole

50

50

50

Siggerud skole

53

54

52

Ski ungdomsskole

53

53

54

Vestby

51

52

52

Grevlingen skole***
Stiftelsen Soon Sjøskole***
Vestby Ungdomssskole***
Ås

52

52

52

Nordbytun ungdomsskole

49

49

50

Ås ungdomsskole

54

54

53

9. trinn

  
EnhetLesingRegning
Hele landet

54

54

Akershus

55

55

Enebakk

51

53

Enebakk ungdomsskole

46

50

Mjær ungdomsskole

56

56

Frogn

55

55

Drøbak Montessori skole AS

54

54

Dyrløkkeåsen skole

57

56

Seiersten ungdomsskole

54

54

Nesodden

55

55

Alværn ungdomsskole

54

55

Bakkeløkka ungdomsskole

53

52

Rudolf Steinerskolen stiftelsen Avd Undervisning

58

54

Tangenåsen ungdomsskole

56

57

Oppegård

59

57

Fløysbonn skole

60

56

Flåtestad skole

57

57

Hellerasten skole

60

57

Ingieråsen skole

60

57

Ski

55

55

Haugjordet ungdomsskole

53

56

Kråkstad skole

56

54

Siggerud skole

54

52

Ski ungdomsskole

56

54

Vestby

54

55

Grevlingen skole**
Stiftelsen Soon Sjøskole**
Vestby Ungdomssskole**
Ås

56

58

Nordbytun ungdomsskole

55

54

Ås ungdomsskole

58

60

*Tall som er unntatt offentlighet/skjermet, grunnet lavt elevantall

Artikkeltags