Ungdommen på Langhus fikk en fin kveld natt til 1. mai med Natteravnene og gode venner.