Naturen først

ENGASJERT: Jens Nordahl i MDG Nordre Follo er klar for valgkamp, og det er naturen som er toppsaken.

ENGASJERT: Jens Nordahl i MDG Nordre Follo er klar for valgkamp, og det er naturen som er toppsaken.

Av

En stemme til MDG ved høstens valg er selvsagt en stemme for å bevare hundremeterskoger, nærnatur som Finstadskogen og større naturområder som Svartskog, skriver Jens Nordahl i MDG.

DEL

MeningerNordre Follo er et av landets mest artsrike områder. Men naturen er under sterkt press, og mange arter risikerer å bli utryddet fra våre nærområder om vi ikke slutter med uvettig arealbruk og unødvendige utbygginger.

Takk til Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, Christian Steel i Sabima og Silje A. Lundberg i Naturvernforbundet som i en kronikk i ØB fredag 16. august oppfordrer til fremtidig lokalpolitisk måtehold i utbyggingssaker i Nordre Follo, for å ta vare på den vakre, magiske – og helt livsnødvendige – nærnaturen vi har rundt oss i Nordre Follo.

For oss i MDG er dette en helt sentral erkjennelse – naturen må vernes og beskyttes, både av etiske, praktiske og fremtidige hensyn.

Heldigvis er det håp. Problemet er langt på vei løst om vi forholder oss til prinsippet om arealnøytralitet – det vil si sparer naturen og heller gjenbruker og fortetter allerede bebygde arealer. Hvilket er fullt mulig i Nordre Follo. Det er heldigvis mange bebygde arealer å videreforedle.

Lundberg, Steel og Heimdal fastslår at hver femte art i Norge er utrydningstruet; at den største trusselen mot naturen i dag er arealinngrep og at tap av naturområder – ved siden av å svekke folkehelsen – er en stor trussel mot samfunnsøkonomien og velferden. «Hvorfor er det slik?» spør kronikkforfatterne.

Mitt korte svar på dette er: Fordi partier som har prioritert utbygging foran naturvern har hatt flertall. Valget 9. september kan endre på dette. Om folket velger representanter fra partier som forplikter seg til arealnøytralitet, slik vi i MDG Nordre Follo gjør det, er problemet med naturtap under kontroll.

En stemme til MDG ved høstens valg er selvsagt en stemme for å bevare hundremeterskoger, nærnatur som Finstadskogen og større naturområder som Svartskog; denne unike perlen, et av landets mest artsrike områder, med både kystlandskap, kulturlandskap og ulike skogstyper. Svartskog må bevares mest mulig intakt: Av hensyn til naturen selv, fremtidige generasjoner, men også oss som lever nå. Enten du vil bade, plukke sopp eller bær, gå på ski, sykle, gå tur i skogen eller nyte utsikten med en kanelbolle fra kolonialen – Svartskog er stedet.

Til Svartskog, denne naturperlen av nasjonal verdi, vil Høyre og Krf ha motorvei, et skjemmende vanntårn og kloakkledninger i Bunnefjorden. Høyre og Krf i Oppegård har til og med vedtatt at «Eventyrskogen» på Svartskog skal utbygges med et betydelig antall boliger. MDG er selvsagt sterkt uenig i dette vedtak og kjemper for å få det omgjort. Eventyrskogen på Svartskog er så biologisk verdifull og ligger så avsides til at både rådmannen, en rekke offentlige instanser – ja, til og med Høyres egen kommunalminister – ønsker den bevart. Men ikke Krf eller Høyre i Oppegård. Så har da også Høyre den fremtidige boligutbyggeren av Eventyrskogen i egne partirekker. Jeg håper virkelig ikke det forklarer denne tragiske saken som ingen utenforstående forstår noe av.

Slik er altså lokalpolitikken i Oppegård i 2019. Hvordan lokalpolitikken i Nordre Follo skal se ut fra 2020 er det opp til velgerne å avgjøre ved høstens valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags