NAV Oppegård og Ski blir slått sammen fra årsskiftet – foreslår Ski som drop-in-kontor for dem uten timeavtale

NAV Ski og NAV Oppegård blir slått sammen fra nyttår. Rådmann Gro Herheim foreslår at publikumsmottaket legges til Ski, mens jobb- og aktivitetssenteret skal holde til på Kolbotn.