Nedprioritering av Østre linje igjen

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Atter en gang kommer det et debattinnlegg i ØB om de uheldige omstendighetene rundt ny nødvendig tilkobling av Østre linje. Denne gang fra Odd Vangen, gruppeleder i Ås Sp. Innsenderen mener at i dagens situasjon m> ed harde prioriteringer i kommende Nasjonal transportplan, så er den foreslåtte tilkoblingen unødvendig.

Innspillet har en helt tydelig vinkling fra hvordan Østre linje oppfattes sett fra Ås stasjon. I utgangspunktet ikke noe galt i det, det er bare det at argumentene mot, på langt nær er reelle. Når det hevdes at> eksisterende Østre linje holder mål også etter 2027/28, så er det en påstand som er mer enn tvilsom. Her støtter man seg til en utredning (bestilling) fra «eksperthold» at dette vil gå. I dette inngår at nye spor 3 og 4 skal brukes til lokaltogs> avganger til nåværende dobbeltspor.

Bane Nor har avvist dette blankt. Ås Sp mener at Bane Nor tar feil. Men her kan Ås Sp selv søke opp på Bane Nors grafiske kart over Ski stasjon. Der vises det svart på hvitt at kjøring opp fra dagens hensettings> spor (spor 11, 12, 13 og 14) ikke er mulig til spor 3. Dermed så faller bunnen fullstendig ut av alternativt forslag. Skal Ås Sp tillegge alternativt forslag realitet, så må en da helt nybygget stasjon bygges om vesentlig!

Det står videre at antall reisende på Vestre linje er ti ganger større enn på Østre linje, og for Ås sin del ventes betydelig økning. Dermed er behovet for flere avganger stort. Men det er nettopp her probl> emet i fremtiden ligger. Ski stasjon vil ikke kunne takle fremtidig planlagt trafikkøkning slik som stasjonens spor blir liggende. Dette er beinharde fakta, dersom det i hele tatt skal gå tog fra Østre linje. Sp som et distriktsvennlig parti, kan vel ik> ke mene at Østre linje skal nedlegges?

I tillegg til dette kommer en påstand angående Vestre linjes fremtidsmuligheter med dobbeltspor og høyhastighetstog mot Sverige og Europa. Her kan ikke innsender ha fulgt med i timen. For kort tid siden kom d> et melding fra øverste hold i Bane Nor, at det er lite aktuelt å bygge dobbeltspor forbi Fredrikstad. Banen kan bygges til Seut (ca 2 km nord for Fredrikstad stasjon). Dette pga vanvittig høye kostnader. Strekningen Fredrikstad- Rolvsøy-Sarpsborg best?? ?r av et sammenhengende byområde nærmest. Kostnadene vedrørende rivning av alt som ligger i veien for et nytt dobbeltspor blir for store. I tillegg består grunnen av store mengder løsmasse. Ås Sp må etter all sannsynlighet bare forholde seg til dett> e, eller komme med et annet holdbart forslag selv.

Og det finnes andre forslag som det har blitt arbeidet med (innslag om dette i NRK TV for kort tid siden). Svenske politikere i Gøteborg og Båhuslen er veldig interessert i en høyhastighetsbane til Oslo. De > har dannet et konsortium sammen. Der snakkes det om å finansiere en ny bane langs svenskekysten (Skagerakbanen) utenom statsbudsjettene. Skanska kan bygge en slik bane på viadukter (ca 50% av normale kostnader) på strekningen Uddevalla-Halden-Sarpsborg-> Indre Østfold-Ski-Oslo for ca 100 mrd på åtte år. Dersom strekningen kan bli verifisert i Norge, så vil pengene komme.

Ås Sp syns dette er en helt urealistisk plan. Men politikere i Indre Østfold er visjonære og ser mulighetene. Ut fra det får en ny tilkobling en ny dimensjon, om man liker det eller ikke. En annen fremti> dig tilkobling var innregulert i de opprinnelige planene for Follobanen, liggende under Vevelstadåsen. Den tok Marit Arnstad (Sp) ut av planene i sin tid som samferdselsminister. Det ville ikke bli behov.

Arvid Herland, Ski.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken