At lokalt folkevalgte får tilsendt ulike temaer og politikkområder fra partiet sitt sentralt og som det er ønsket at lokalpolitikere løfter, ja, det er en del av jobben vår det, Olav Kyrre! Jeg skrev mitt eget innlegg, om frihet og demokrati, et tema jeg er veldig opptatt av! Det er ikke et innlegg skrevet av andre.

Venstres slagord er «frihet og muligheter for alle». Friheten er under press i hele verden. Ikke rart at både Venstre sentralt og mange av oss liberale og frihetselskende lokalpolitikere vil mene noe om det på 17. mai.

Det klarer altså du, Olav Kyrre, å lage et problem av. Helt utrolig!

De som leser de to innleggene fra meg og min kollega i Bergen, ser fort at dem ikke er like. Ikke i det hele tatt. Ja, begge innleggene handler om frihet, bekymring for fremtiden og situasjonen i Ukraina. Hvem har ikke en mening om dette akkurat nå, i disse dage? Det eneste som er likt i våre innlegg er «gratulerer med dagen»! Er det det du mener ikke er innafor, Olav Kyrre!

Camilla Hille, gruppeleder Nordre Follo Venstre