Nei, Ski får ikke vindmølle- og solcellepark med det første. Denne produserer energi til nytt kloakksystem når Kråkstad renseanlegg skal legges ned

Det er ikke Reodor Felgen som har montert opp innretningen langs Kråkstadveien ved Frogner Nordre busstopp. Det er Björn Sederholm, prosjektleder i kommunalteknisk avdeling i kommunen, og hans team.