Gå til sidens hovedinnhold

Nei, sykling skal skje på høyre side

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dessverre, Herland, jeg klarer ikke å finne noen dokumentasjon av din "trafikkregel" om "venstrehåndsregelen for gående og løpende".

Men Statens vegvesen har en egen nettside med "Trafikkregler for syklister". Her kan du bl.a. finne følgende avsnitt:

"Sykle på gang- og sykkelvei: Dette er anlegg som er ment for både de som går og de som sykler. Ta hensyn til at gående på en gang- og sykkel-vei kan bruke begge sider av veien, mens du som sykler skal kjøre på høyre side." (min understreking). Det eneste stedet hvor trafikkreglene anbefaler venstre side, er i § 19. (Særlige bestemmelser for gående), hvor det står at "... Gående som nytter kjørebane, skal gå ytterst til venstre i gangretningen, men ytterst til høyre dersom han leier sykkel." Også her blir det altså presisert at man med sykkel skal ferdes på høyre side.

Trygg Trafikk har også skrevet om "Lover og regler på sykkel". Der kan du bl.a. lese at "På egne sykkel- og gangveier skal du også holde til høyre og tilpasse farten din til situasjonen. Her er det viktig å ta hensyn, da du ofte deler sykkel- og gangveien med både fotgjengere og andre syklister. Gående kan velge den siden de opplever som tryggest, og du som sykler må alltid tilpasse farten slik at du kan stanse før eventuelle hindringer." (min understreking).

Dermed tror jeg vi kan fastslå at de som sitter "på et offentlig kontor", har gjort alt helt korrekt da de malte pilene på gang- og sykkelveiene. I Norge er det fortsatt høyretrafikk som gjelder.

Kjell Wibe, Leser, Ski

Kommentarer til denne saken