Den siste tiden har det vært mye medieoppmerksomhet rundt strømming av barne- og ungdomsidretten. Mange har med rette vært kritiske til at en rekke særforbund har skrevet kontrakt med det private selskapet MyGame. Automatiserte og fastmonterte kameraer blir installert for direktesendinger av idrettsarrangementer med ungdom. Nylig besluttet idretten selv, representert ved seks særforbund, å sette en midlertidig stopper for strømming av idrettsutøvere under 18 år. Det et steg i riktig retning, men mer må til.

Selv er vi nå i gang med en kartlegging for å se hva som er status for våre videregående skoler, samt de haller hvor vi leier på dagtid gjennom samarbeid med kommunene. De fleste har heldigvis svart nei på spørsmål om det er montert kamera for direktesendinger eller benytter seg av strømmetjenester fra MyGame. Men noen har også svart ja, mens andre fremdeles jobber med å få oversikt.

Vi i Viken fylkeskommune vil ikke tillate kameraer og strømmetjenester i noen av idrettshallene eller kroppsøvingsarealene vi eier.

Der hvor vi leier vil vi avklare våre rettigheter og krav som leietakere i idrettshaller, og gå i dialog med de aktuelle kommunene eller andre utleiere om å finne gode løsninger for å ivareta våre elevers personvern.

I vår videre oppfølging vil vi forsikre oss om at strømmetjenester avsluttes og kameraer demonteres der hvor dette er aktuelt.

Det er et stort press på barn og unge i dag. Og for våre videregående elever er installering av kameraer for strømming utelukkende negativt og uheldig. Elevene våre skal være trygge på at deres personvern ivaretas og at de skal kunne utøve kroppsøvingsfaget uten at bilder og videoer blir delt fra undervisningen.

Det er også elever ved mange av våre videregående skoler som av ulike årsaker har hemmelig adresse og som skal skjermes fra offentligheten.

Derfor er ikke vi i fylkesrådet i tvil: Vi sier nei til kamera og strømmetjenester i idrettshallene som våre elever bruker i sin opplæring.

Heidi Westbye Nyhus (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune