Trygve var en av de store pionérene innenfor nasjonal og internasjonal akvakulturgenetikk. For forskningsinstituttet Nofima har han hatt en spesielt stor betydning. Som direktør for Akvaforsk (i dag en del av Nofima) i perioden 1971–89 var han en sterk drivkraft i utviklingen av den norske oppdrettsnæringen. Spesielt representerte han etableringen av de nasjonale avlsprogrammene for laks og ørret en milepæl, som de første for oppdrettsfisk på verdensbasis. Han hadde et sterkt internasjonalt engasjement for tilsvarende arbeid med betydelig større oppdrettsarter, som tilapia, karpe og marine reker. På den måten har Trygve også spilt en svært sentral rolle for å utvikle en mer effektiv og bærekraftig akvakulturproduksjon globalt.

Forskningsmessig har Trygve også hatt en stor rolle. Hans publikasjonsliste er lang, og han er anerkjent som en av verdens mest innflytelsesrike forskere på sitt fagområde. Hans fagbøker blir fortsatt brukt i undervisning over hele verden. Da han var 88 år lukket han kontordøra på Nofima på Ås for siste gang. Etter det, og før covid-nedstengingen gjorde det umulig, var han ofte innom Nofima for å bli oppdatert om det siste fra forskningen. Trygve hadde et brennende engasjement for faget helt til det siste.

Trygve mottok en rekke æresbevisninger fra inn- og utland for sin store innsats. Blant annet ble han hedret med St. Olavs Orden, ridder av 1. klasse i 2000, og utnevnt til æresmedlem i både European og World Aquaculture Societies.

Trygve vil bli savnet. Både som fagperson og som det varme medmenneske han var. Han berørte mange verden over. Han viste en genuin interesse for alle rundt seg, og viet samme oppmerksomhet til studenter som til faglige autoriteter.

Vi lyser fred over Trygve Gjedrems minne.