Nekrolog - professor emeritus Oddvar Haveraaen

Sohlbergplassen ved Nasjonal turistveg Rondane har etterhvert fått begrenset utsikten på grunn av gjengroing. Det har derfor blitt foretatt en skånsom tynningshogst i løpet av høsten 2014. 
På bildet, fra venstre: Werner Harstad fra Turistvegseksjonen i Statens vegvesen sammen med pensjonert professor i skogskjøtsel, Oddvar Haveraaen. Professor Haveraaen har markert hvilke trær som skal felles. 

©Foto: Tonje Tjernet / Statens vegvesen

***INTERNDOKUMENTASJON*** Bildet er ikke kvalitetsvurdert eller justert. Tilstand pr 19. september 2014.

Sohlbergplassen ved Nasjonal turistveg Rondane har etterhvert fått begrenset utsikten på grunn av gjengroing. Det har derfor blitt foretatt en skånsom tynningshogst i løpet av høsten 2014. På bildet, fra venstre: Werner Harstad fra Turistvegseksjonen i Statens vegvesen sammen med pensjonert professor i skogskjøtsel, Oddvar Haveraaen. Professor Haveraaen har markert hvilke trær som skal felles. ©Foto: Tonje Tjernet / Statens vegvesen ***INTERNDOKUMENTASJON*** Bildet er ikke kvalitetsvurdert eller justert. Tilstand pr 19. september 2014. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Professor emeritus Oddvar Haveraaen døde 21. august 2019, 88 år gammel. Han virket i seksti år i faget skogskjøtsel på det som nå heter NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Mange vil huske ham som lærer og veileder – og som god nabo på Landåskollen i Ås.

Haveraaen var født og oppvokst i Skoger. Etter artium og skogteknikerutdannelse gikk veien videre til den daværende landbrukshøgskolen på Ås. Her ble det først skogbruksutdanning, så jobb som forskningsassistent og deretter lisensiatgrad og førsteamanuensis-stilling.


Fagfeltet tok ham på kryss og tvers i inn- og utland. I 1970 var han en del av en skogfaglig delegasjon som dro til Uganda for å hjelpe til med å starte skogbruksundervisning for Øst-Afrika. Det var en stor utfordring for en nordmann å bygge opp undervisning i skogskjøtsel i en region der forholdene var så annerledes. Det første han gjorde var å lære seg navn og kjennetegn på de mange treslagene så han ville virke troverdig for studentene.

Han ble professor i 1982. Det betød mer undervisningsarbeid, i tillegg til forskningen. Omtenksom og samvittighetsfull som han var, fikk han dessuten en lang rekke tillitsverv både innenfor og utenfor campus Ås.


I 1997 gikk han av med pensjon, men fortsatte som emeritus. Nå konsentrerte han seg om forskningen. Han slo seg aldri til ro med at noe var uferdig. Om helsa etter hvert ble skrøpelig, så var viljen sterk. Hans siste vitenskapelige artikkel var om askegjødsling av skog på Åsmosan. Den ble publisert internasjonalt i juli 2019.

Oddvar Haveraaen var en entusiastisk og ivrig foreleser, og en lidenskapelig skiløper. Nå er skiturene forbi og siste forskningsarbeid utgitt. Med sin lune humor og sitt lavmælte, men sterke engasjement for faget, vil vi minnes Oddvar som en god og kunnskapsrik kollega.

Lars Helge Frivold og Cathrine Glosli, NMBU

Artikkeltags