Nektes å rive forfalne bygg på «ubeboelig» gård lagt ut for salg: Bevaringsverdig

LANDET RUNDT: Flere personer har vist interesse, men ingen har forløpig lagt inn noe bud.