Newtonrommet i Kolben er åpnet. Her får elever fra Ski og Oppegård en skoledag med robotbaner, vindmaskin og kulebane

Sarah Eliassen og Kristine Bang er i full sving med å programmere roboten til å gå dit de vil allerede før ordførerne offisielt åpnet Newtonrommet i Kolben.