ÅS: Historien startet da forskere ved Norges landbrukshøgskole i Ås satte ut en merd i Skogsdammen i 1965. Slik startet norsk akvakulturnæring som med årene skulle komme til å vokse seg stor. I dag produseres det 37 millioner fiske- måltider hver dag og omsettes for 50 milliarder kroner årlig.

– Gratulerer med dagen. Det er helt fantastisk det eventyret som startet her og som bare fortsetter, sier rektor Mari Sundli Tveit stolt.

Les også: Mer penger til forskning på NMBU

Og dette skal feires. Tirsdag 28. april er det invitert til et seminar i Vitenparken der fokus blir den rollen den landbruksrelaterte forskningen spilte i utviklingen av norsk akvakulturnæring. Om kvelden serverer smaker fra havet.

Forskningen

– Jeg hadde min første sommerjobb med å mate fiskene i merden, forteller administrerende direktør i Vitenparken, Per Olav Skjervold.

Han er stolt av at faren var med på å utvikle laksenæringen.

– Far ville bruke laks som modelldyr, men så skjønte han at dette kunne utvikles til å bli en næring for kystbøndene. Det var et kjempeteam som jobbet dette frem og det bør Ås og Follo være stolt av, sier han.

Faren, professor Harald Skjervold, var en av mennene bak merden der laksefisk ble tatt i bruk i avlsforskningen ved NLH. Skjervold var landbruksforsker og internasjonalt kjent for utforming av effektive planer for husdyravl.

– Han var utrolig idérik og den forskningen som ble bygd opp her, skulle også vise seg å bli stor internasjonalt, sier professor Trygve Gjedrem. Han drev lenge med avlsforskning på sau, før han ble leder for Institutt for akvakulturforskning og sentral i utviklingen av fiskeoppdrett i Norge.

– Landbruksforskningen har helt fra starten vært sentral i denne næringen, sier Gjedrem.

Første utsett av laks var på Sotra i 1969. I 1970 ble det satt ut merder på Hitra, men helt siden tidlig på 1900-tallet var det blitt drevet oppdrett av regnbueørret i ferskvann uten at det hadde tatt av.

Næring

Skjervold skaffet 3,3 millioner kroner i 1970–1971 for å bygge opp et anlegg for akvakultur på Sunndalsøra.
Og i alle år har forskningen hatt et tett samarbeid med næringslivet.

– De første årene fikk akvakulturforskningen blant annet støtte fra en fôrprodusent i Sverige. Denne utviklet et fôr til fisk og var ute etter et større marked for sine produkter, sier Gjedrem.

– Er det forsøkt med oppdrett av andre arter?

– Det er forsøkt med avls- forsøk på blåskjell, men forskningsmidlene uteblir fordi man mener markedet her er for lite, sier han.