NMBU-jubel for milliontildeling av midler til kompetanseheving av Follo-folket

Åtte prosjekter i Norge får 10 millioner til utvikling av videreutdanning i digital kompetanse. NMBU får tildelt 2,6 millioner kroner av midlene. Målet til Regjeringen er at ingen skal gå ut på dato.