NMBU fikk på pelsen av MDG

 Ås MDG holdt en markering i Ås mot at Norges grønne universitet aksepterer at denne formen for dyreplageri fortsatt skal være en del av landbruksnæringen. Folkevalgte i MDG,  Bianca W.Gelink og Erik Vegge Bergvik, var med å arrangere markeringen.

Ås MDG holdt en markering i Ås mot at Norges grønne universitet aksepterer at denne formen for dyreplageri fortsatt skal være en del av landbruksnæringen. Folkevalgte i MDG, Bianca W.Gelink og Erik Vegge Bergvik, var med å arrangere markeringen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Gikk i fakkeltog og holdt appell mot pelsdyrnæringen.

DEL

ÅS: Som et forspill til det store fakkeltoget dyrevernorganisasjonen NOAH arrangerer i Oslo på lørdag, holdt Ås MDG appell utenfor Circus på NMBU. Et tyvetalls mennesker hadde først møtt opp på Ås stasjon for så å gå i fakkeltog til NMBU. Politiet valgte også å stikke innom for å se at alt gikk rolig for seg.

NMBU var ikke tilfeldig valgt ut som sted for appellen.

- Ås MDG er i mot at Norges grønne universitet aksepterer at denne formen for dyreplageri fortsatt skal være en del av landbruksnæringen. NMBU holder selv pelsdyr i bur, til forsknings og undervisningsformål. for å synliggjøre at dette er galt, og at vi i 2015 burde være klokere og bedre mennesker, enn at vi fortsatt forbeholder oss retten til å behandle andre arter på denne måten, mener Erik Vegge Bergvik som sitter i styret til MDG.

- Vi er ikke imot NMBU, men vi er imot pelsdyrnæringen og forskningen som gjøres for dem, klargjør Bianca Wathne Gelink. Hun representerer MDG i kommunestyret.

- Det er ca 280 pelsfarmer I Norge I dag. Myndighetenes fremste fagorgan på området, Veterinærinstituttet, har konkludert med at dette dyreholdet er uforenlig med god dyrevelferd. Veterinærforeningen har i ti år hatt standpunkt mot pels.

Hjelper det med en appell som dette?

- Det handler om å få spred ut informasjon om hva som foregår i næringen. Jeg tro ikke så mange av innbyggerne i Ås vet at NMBU har en revefarm som brukes i forskningsøyemed. Pelsen som selges i Norge kjøpes ofte på auksjon i utlandet, og da risikerer du å få pels fra Kina på kåpen din. Pelsdyrene i Kina har helt andre levekår enn hva de norske pelsdyrene har, sier Gelink

Fakta om NOAHs fakkeltog:

NOAHs fakkeltog mot pels er Europas største markering for pelsdyrene, med ca 5-6000 oppmøtte landet over årlig (ca 4000 i Oslo).

I år er det i 14 byer med hvilket er rekord.

Det er ellevte året NOAH arrangerer fakkeltoget – i år markeres også 25 års arbeid for pelsdyrene. Markeringene begynte i 2004 etter Stortingsmeldingen – som en protest på utsettelsen av pelsdyravvikling (tiårsfristen).

Artikkeltags