Forrige onsdag ble søkertallene til høyere utdanning offentliggjort av Samordna opptak. Ut ifra tallene som ble publisert kom det frem at Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) opplevde en økning i antall søkere og satt igjen uten noen ledige studieplasser.

Blant studiene på NMBU som opplever gode søkertall finner man "fornybar energi" og "miljøfysikk og fornybar energi". I 2017 var det til sammen 165 søkere som hadde disse fagene som førstevalg. Dette gjør at NMBU til det mest populære studiestedet for energistudier.

Færre søker fossil energi-studier

Tallene som ble publisert viser også at stadig færre søker seg til petroleumsrelaterte studier. I 2014 var det totalt 1164 som hadde petroleumstudier som førstevalg, i 2017 er tallet 254.

Siden oljeprisfallet i 2014 har altså søkertallet til oljerelaterte studier falt med omlag 78 prosent. Samtidig var det i år 410 som hadde fornybar energi-studier som førstevalg.

Den mest populære utdanningsinstitusjonen som tilbyr petroleumsrelaterte studier er Univesitetet i Stavanger. De hadde tilsammen 164 søkere fordelt på sine fire petroleumsstudier i 2017. Det gjør altså at NMBU, med sine 165 søkere på fornybar energi-studier, har landets mest populære energistudier.

- Vi trenger en sluttdato på norsk oljenæring

Gledelig

Påtroppende prorektor ved NMBU, Solve Sæbø, tror det skyldes at unge som skal begynne å studere er oppmerksomme på utviklingen i verden.

- Vi må finne andre og miljøvennlige energikilder for fremtiden. De gode søkertallene vitner vel om at ungdommer ser på det som en viktig utdanning for det grønne skiftet.

Sæbø legger heller ikke skjul på at NMBU er godt fornøyde med å være Norges mest populære utdanningsinstitusjon for energistudier.

- Fornybar energi er selvfølgelig veldig viktig for fremtiden, og det er gledelig for oss på NMBU at vi har så gode søkertall på de linjene, det må vi jo si.

Vil ha mer støtte til fornybarstudier

En annen som er godt fornøyd med denne trenden er Miljøpartiet de grønnes fylkesleder i Akershus, Øyvind Solum. Han mener at dette gir grunn til styrket tro på dagens ungdom.

- Jeg er er storfornøyd med studentenes prioriteringer. Dette viser at norske studenter er mer vettuge enn norske politikere. De forstår at vi må finne andre ting å leve av i framtiden, mener han.

Solum utdyper også at han tror det er et rasjonelt valg hos de unge å søke seg mot fornybar energi-studier fremfor studier innen fossile energikilder.

- Fallet i søkere til oljestudier viser at de unge har mistet troen på at Norge kan fortsette å satse på oljen. Ingenting tyder på at oljeprisen skal stabilisere seg på et stabilt høyt nivå igjen, så det gjør de klokt i.

Solum er likevel ikke helt tilfreds med tallene fra Samordna opptak. Til tross for stor interesse blant søkere mener han at det er for få plasser. På NMBU er det planlagt tilsammen 55 plasser på de to fornybar energi-studiene.

- Vi mener det må bevilges penger til flere studieplasser innen fornybar energi, som ved NMBU. Både fordi det er stor etterspørsel etter studiene, men også fordi det vil trenges mange med slik kompetanse i årene som kommer. I fremtiden kommer vi til å leve av kunnskap og levende ressurser, fastslår han.