NMBU best på utdanning i hele Norge

Best i landet: Rektor Mari Sundli Tveit mottok prisen sammen med professor Geir Hofgaard Lieblein og andre glade prisvinnere fra NMBU. foto: anette andresen, NOKUT

Best i landet: Rektor Mari Sundli Tveit mottok prisen sammen med professor Geir Hofgaard Lieblein og andre glade prisvinnere fra NMBU. foto: anette andresen, NOKUT

Artikkelen er over 3 år gammel

NMBU er tildelt pris for beste utdanningskvalitet ved norske universiteter og høyskoler i 2016.

DEL

ÅS: Kunnskapsdepartementets pris for beste utdanningskvalitet, ble delt ut under utdanningsfesten i Oslo 1. november.

– Utdanningskvalitetsprisen belønner og hyller innovative og fremragende tiltak for å heve utdanningskvaliteten på universiteter og høyskoler. Prisen er betydningsfull nettopp fordi det er svært få insentiver som premierer dette arbeidet, sier NOKUT-direktør Terje Mørland i en presse- melding.

NMBU mottok prisen for utdanningsmodellen Action Learning Model for Sustainable Development som bidrar til å sette studentene i stand til å løse komplekse, globale utfordringer gjennom deltagelse, involvering, refleksjon og dialog.

– Dette fagmiljøet har utmerket seg spesielt det siste året, og oppfyller alle kvalitetskriteriene vi legger til grunn når vi nå jobber med meldingen om kvalitet som legges frem i 2017, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som overrakte prisen.

En anerkjennelse

De siste femten årene har ansatte ved Institutt for plantevitenskap ved NMBU jobbet målrettet med å forbedre utdanningsmetodene, slik at studentene ved masterprogrammet for Agroøkologi skal få stadig bedre læringsutbytte.

– Prisen er en flott anerkjennelse og en tillitserklæring fra et internasjonalt undervisningsmiljø som har gjort en grundig vurdering av alle de nominerte. Denne prisen gir energi og inspirasjon til videre arbeid, og vi vil bruke dette til å satse enda mer, sier professor Geir Hofgaard Lieblein ved Institutt for Plantevitenskap til NMBU.no.

Les mer om universitetet i Ås:

Han forteller videre at «Modell for handlingsorientert læring» retter seg mot å utvikle studentenes evner til dialog, observasjon, visjonstenkning, refleksjon og deltagelse, og at hvert av disse temaene har fått utviklet spesifikke lærings- tiltak som observasjonsvandringer, jevnlige refleksjons- oppgaver, gjennomgående bruk av case, seminarer og workshoper.

– Prisen er ikke bare er en anerkjennelse av denne modellen, men av NMBU som har oppmuntret til en slik utvikling. Modellen ligger svært nært opp til NMBUs lærings- filosofi. Prisen er en tillitserklæring til denne, sier Lieblein.

 

Artikkeltags