Nødetatene fra Follo og Østfold sammen på den nedlagte flyplassterminalen i storøvelse - trener på situasjoner de håper å ikke oppleve

Nødetatene er halvveis i årets trening for å være best mulig rustet dersom den verst tenkelige hendelsen skulle oppstå. I tre uker øver de på å håndtere «pågående livstruende vold».