Nordby kirkegård er utvidet for 3,3 millioner kroner

Nordby kirkegård er godt rustet for å møte befolkningsøkningen i flere tiår fremover. Men åpningen skjer først om to år.