Den flotte, nye kirkegården i Nordby er snart i mål. Arbeidene startet 1. juni og er gjennomført innenfor kostnadsrammen på 3,3 millioner kroner.