Statens vegvesen vil «snu» trafikken når tunnelen stenger

Lars Kalleberg i Statens vegvesen. Her utenfor Follotunnelen i Vestby.

Lars Kalleberg i Statens vegvesen. Her utenfor Follotunnelen i Vestby. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

I helga starter rehabiliteringsarbeidene i Nordbytunnelen, som innebærer store endringer i kjøremønsteret på E6 fremover. Vegvesenet ber folk beregne god tid.

DEL

ÅS: I forbindelse med rehabiliteringen av Smiehagetunnelen og Nordbytunnelen som starter 2. september skal vegvesenet gjøre noe de aldri har gjort før. De skal «snu rushtrafikken».

– For å forhindre kø så mye som mulig vil tunnelens sørgående løp holdes åpent for rushtrafikken. Det betyr at om morgenen vil trafikken fra Moss mot Oslo bruke begge feltene i det åpne tunnelløpet.Om ettermiddagen skal rushet fra Oslo mot Moss få bruke begge feltene i sydgående retning. På natten vil det bli møtende trafikk i ett løp, sier prosjektleder Thomas Kalleberg i Statens vegvesen til Ås Avis.

Ingen erfaring

– Vi har overhodet ingen erfaring med denne løsningen i vår region, så det blir veldig spennende. Vi har stilt krav til entreprenør om at det skal ta maks 15 minutter å legge om trafikken, som da må utførestre ganger i døgnet, sier han.

Trafikken som ikke får kjøre i tunnelen (de som kjører mot rushet) blir ledet over på den gamle hovedveien som går om Nesset. .

– Det vil helt klart bli mindre kapasitet på E6, men med denne løsningen unngår vi fletting. Vi tror at denne løsningen vil redusere kødannelse i rushet.

Blir parkering: Gartneritomten på Korsegården blir innfartsparkering med plass til mellom 40 og 50 biler. foto: Åsmund Austenå Løvdal

Blir parkering: Gartneritomten på Korsegården blir innfartsparkering med plass til mellom 40 og 50 biler. foto: Åsmund Austenå Løvdal

Innfartsparkering

Et annet grep vegvesenet gjør er å leie en del av gartneritomten på Korsegården. Her vil de opprette innfartsparkering.

– Vi har leid et området der gartneriet lå overfor Shellstasjonen ved Korsegården for 17 måneder, som er så lang tid rehabiliteringsarbeidene i tunnelene er planlagt å ta.

– Planen er å opprette innfartsparkering her. Området vi leier har plass til mellom 40 og 50 biler. Jeg vet det jobbes med mulige planer for en mer permanent utvidet parkeringsløsning for Korsegården, men detaljene i denne prosessen kjenner jeg ikke godt nok til for å uttale meg, sier han.

Sårbare

Kalleberg ber om forståelse fra de reisende om at tunnelene sårt trenger rehabilitering. Han ber også om at folk bidrar til å minimere risikoen for ulykker og forsinkelser.

– Vi er svært sårbare om en bil stopper opp i tunnelen. Selv om vi har beredskap klar så kan det skape store forsinkelser. Derfor oppfordrer vi til at folk sørger for at bilene er i orden og at de har drivstoff på tanken. Folk må også være våkne og følge med på skiltingen nå som kjøremønstret blir endret, sier han.

Artikkeltags