SKI: Hver av buene veier 40 tonn og måtte av sikkerhetshensyn monteres mens togtrafikken var stanset. Buene kommer langveisfra. De er laget i Spania, fraktet med skip til Danmark og transportert videre med lastebil til Ski, skriver Bane Nor i en pressemelding.

Med dette er begge brofundamentene og brodekket på plass, i tillegg til brobuene og en av broens bærebjelker. Fortsatt gjenstår det en del arbeid med broen, blant annet skal den andre av brobjelkene støpes, asfalt legges, rekkverk på plass og belysning monteres. Arbeidet med veisystemene i Kirkeveien/Jernbaneveien-passasjen og Nordbyveien må også ferdigstilles før trafikken kan gå som før, men nå over Skis nye landemerke; nye Nordbyveien bro.