SKI: Folk som ferdes langs Nordbyveien, klødde seg nok litt i hodet i forrige uke. Først ble det støpt et fundament på sydsiden av veien sånn cirka vis-à-vis Meny. Deretter ble det samme fundamentet revet igjen, med støpejernene stikkende opp.

Nils-Eric Wassberg fra Statens vegvesen har overtatt som byggeleder for Nordbyveien etter Karsten Nordstrand. Wassberg forklarer hvorfor det først ble støpt, deretter revet:

– Fundamentet ble rett og slett støpt feil. Dette er et fundamentet til en støttemur og støyskjerm, og det kom 1,1 meter for høyt.

Ingenting stemte

Skulle det vært satt opp støttemur og støyskjerming på toppen av dette fundamentet, ville det blitt altfor høyt med tanke på naboene til Nordbyveien. Gang- og sykkelveien ved siden av måtte heves dersom det skulle passe. Dette måtte gjøres i en strekning på over hundre meter. Statens vegvesen har en reguleringsplan å rette seg etter, og konsekvensene ville medført avvik fra gjeldende reguleringsplan.

– Hvis vi skulle beholdt fundamentet, ville de tverrfaglige konsekvensene blitt altfor store. Derfor ble det bestemt at det skulle rives i sin helhet, slår Wassberg fast.

Tok det i ferien

– Hvor mange meter med fundament måtte rives?

– Heldigvis hadde de ikke kommet så langt. Jeg tror det var støpt cirka 40 meter.

– Hvor lang tid tok det å rive fundamentet som var støpt feil?

– Arbeidet med å fjerne fundamentet tok fem dager.

Wassberg understreker at dette ikke påvirker den totale fremdriften for arbeidet i Nordbyveien.

– Vi valgte å gjøre det i ferien slik at alt skal være klart til å starte opp for fullt etter ferien.

Krever erstatning

Grunnen til at fundamentet kom 1,1 meter for høyt opp, er at Statens vegvesen har fått feil data fra dem som har prosjektert utbyggingen av Nordbyveien. Veivesenet har fremmet erstatning mot prosjekterende firma.

– Feilstøpingen skal ikke få noen kostnadsmessige konsekvenser for Statens vegvesen, heller ikke noen for fremdriften, påpeker prosjektlederen fra Statens vegvesen.