Gå til sidens hovedinnhold

Blir ikke bra etter påkjørselen

Artikkelen er over 6 år gammel

Benedicte Holseth, som ble påkjørt av en dumper i Nordbyveien, plages fremdeles av smerter i hode og nakke. Mandag møttes Holseth og firmaet som kjørte dumperen.

SKI: Det var tors­dag for snart to uker si­den at ulyk­ken inn­traff i Nordbyveien. Holseth sto og ven­tet på bus­sen i det en dum­per (stor las­te­bil, red.anm.) traff henne i ryg­gen.

Etter to da­ger opp­søk­te hun le­ge­vak­ten og fikk på­vist let­te­re hjer­ne­rys­tel­se og ska­der i øvre del av ryg­gen. Holseth fikk også be­skjed om å gjen­nom­fø­re en MR hvis smer­te­ne ikke ble borte i lø­pet av uken.

Da ØB snak­ker med henne man­dag mor­gen, er ho­de­pi­nen og kval­men fort­satt en del av hver­da­gen.

– Ja, nå er jeg lei av å gå slik. I dag skal jeg til MR-un­der­sø­kel­se, så får vi se hva den av­dek­ker, sier Holseth.

En av topp­sje­fe­ne i fir­ma­et som eier dum­pe­ren som kjør­te på da­men, har også tatt kon­takt og vil møte Holseth.

– Jeg vet ikke hva ved­kom­men­de vil med det­te mø­tet, men jeg har valgt å si ja. Jeg er i ut­gangs­punk­tet litt skep­tisk, men vi får se hva som kom­mer ut av det, sier hun, før hun skal møte vedkommende.

Etter møtet i Nordbyveien, forteller Holseth at hun på nytt ble bedt om å forklare seg om hendelsesforløpet. Hun aner ikke hva som vil komme ut av dette i ettertid.

Kommentarer til denne saken