Gå til sidens hovedinnhold

Nordre Follo – en skatteparadisfri kommune?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Panama Papers» og tilsvarende skandaler viste tydelig at skatteparadis er et globalt problem som rammer oss alle. Mens vanlige lønnstakere samvittighetsfullt betaler skatten sin, sluser mange internasjonale selskaper penger ut av landet og inn i skatteparadis.

Flere av de kommersielle selskapene som driver sykehjem, barnehager, søppeltømming og kollektivtransport i norske kommuner er del av store internasjonale konsern med tilknytning til skatteparadis. Skatteparadis handler ikke bare om lav skatt, mens også om hemmelighold. Derfor er det vanskelig å vite i hvor stort omfang skatteunndragelser gjennom skatteparadis faktisk foregår.

Professor Anette Alstadsæther fra NMBU (https://www.nmbu.no/aktuelt/node/31875) opplyser at de aller rikeste husholdningene, altså topp 0,01% av befolkningen, unndrar en tredjedel av skatten de skulle ha betalt (andre undersøkelser sier at det minst er 25%). Vanlige nordmenn unndrar i snitt 3%. I 2007 hadde nordmenn plassert minst 76 milliarder kroner i skatteparadis. I dag er det trolig mer. Så er ikke alt av skatteplanlegging og -tilpasning ulovlig.

Hovedutfordringen er hemmeligholdet. Det meste av skjulte penger er ikke heleid av enkeltfamilier, men knyttet til selskapsstrukturer som gjør det krevende å få oversikt over hvem som eier hva, og hvordan penger blir flyttet mellom land og avdelinger og ulike stråselskaper. Dermed blir det skattetap for det offentlige, noe som fører til dårligere velferdstilbud og større skattepress på oss andre.

Regjeringspartiene stemte ned et forslag om «utvidet land-for-land-rapportering» i desember 2018. Altså er ikke bedrifter i Norge pålagt å fortelle hvor og hvordan de betaler skatt. Det er derimot ikke noe i veien for at Nordre Follo kommune har dette som et krav i sine anbud. Da utelukker vi i stor grad uærlige selskaper som sluser pengene ut av landet på hemmelig vis. At noen selskaper unngår normal beskatning fungerer konkurransevridende, og gjør det vanskeligere for lokale næringsdrivende å klare konkurransen. Slik sett har dette betydning for å skape et levende lokalsamfunn.

Det er lett å tenke at dette er et internasjonalt problem som må løses på internasjonalt plan, og MDG vil også følge opp dette fra Stortinget. Det er likevel ingen grunn til at ikke dette arbeidet kan starte nedenfra. Kommunen kan kreve åpenhet fra sine leverandører om hvor og hvordan de betaler skatt. På Akershus fylkesting har vi bidradd til innskjerping av hvilke selskaper fylkeskommunens pensjonskasse investerer i. Pussig nok har enkelte partier vært motvillige til å skjerpe slike regler.

For å skape større åpenhet kan en kommune i sine anbud kreve utvidet land for land-rapportering. Selskaper med grenseoverskridende transaksjoner gir mindre informasjon enn aktører uten dette, noe utvidet land for land-rapportering retter opp i. Omgåelse av skatt, og hemmeligholdet i denne forbindelsen, benyttes ofte som et middel til å utkonkurrere andre selskaper i anbudskonkurranser, samtidig som kontantstrømmer kan tas ut gjennom konsernstrukturen uten at det er lett kontrollerbart i den norske delen av selskapet. Også tilsynelatende norske selskaper kan inngå i en konsernstruktur med utenlandske selskaper, og gå under radaren for norske kommuner.

Vi mener at Nordre Follo kommune må ta avstand fra skatteparadis, at vi skal unngå å investere i skatteparadis-selskaper og at vi i våre innkjøp og anbud skal stille krav til leverandører om åpenhet, blant annet gjennom utvidet land-til-land-rapportering, slik at de ikke så lett kan skjule penger og overskudd gjennom skatteparadis. Vi vil derfor å ta dette opp i kommunestyret i året som kommer, og håper på bredest mulig støtte til dette.

Hans Martin Enger, ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne i Nordre Follo
Øyvind Solum, fylkestingsrepresentant Akershus, fylkestingskandidat Viken, Miljøpartiet De Grønne

Kommentarer til denne saken