Nordre Follo - en vinner

ENGASJERT: Bjørn Kløvstad.

ENGASJERT: Bjørn Kløvstad. Foto:

Av

Det er bare å takke Nordre Follo SP for god underholdning på tampen av påsken, skriver Bjørn Kløvstad

DEL

MeningerDet er bare å takke Nordre Follo SP for god underholdning på tampen av påsken. Med overskriften Nordre Follo – en sentraliseringsversting, forsøker ledende SP-politikere i vår kommune å gi Nordre Follo ansvaret for at nordmenn i andre landsdeler ønsker å flytte til Oslo-regionen. Nordre Follo, som har eksistert i drøye 3 måneder, får altså skylda, fordi vi er blant kommunene som legger sterkest til rette for tilflytting på grunn av den offensive utbygningen i vår kommune.

Som vi alle vet, også SP-politikere, har vår nye kommune er rekke oppgaver som skal løses. Vi vet at vi får økte kostnader i årene fremover. Vi vet også at vi har stort etterslep på vedlikehold av offentlige bygg. Vi vet også at vi må gjøre store investeringer i nye bygg i årene fremover. Vår godtarbeidene administrasjon jobber iherdig med å ferdigstille behovsanalyser som skal brukes som grunnlag for politiske beslutninger på hva som skal prioriteres.

Slik bildet er i dag, og slik Rådmann Gro Herheim beskriver bildet, er sannsynligheten for en nedgang i kommunens inntekter stor. Nedgangen i inntektene ser ut til både å ha kortsiktig effekt og en langsiktig effekt. Hvor stor denne negative effekten blir, er det i dag svært vanskelig å ha kunnskap om. SP i Nordre Follo kan umulig ha tatt innover seg denne farlige utviklingen.

Som kommune er det helt avgjørende at vi har god skatteinngang, slik at vi har mulighet til å gjøre de investeringer som er nødvendige og ønskelige. Nå er det jo mulig at SP har innsyn i de kommende behovsanalyser og at de derfor kan konkludere med at vi ikke trenger å investere i nye skoler, nye sykehjem, nye idrettshaller eller nye svømmehaller. Det er også mulig at de har konkludert med at vedlikeholdsetterslepet ikke så alvorlig som vi andre tror.

Vi i Nordre Follo Høyre ser at det er behov for videre utbygging i vår kommune. Vi ser at vi får store og kostbare oppgaver i fremtiden som må finansieres. Skal vi drifte kommunen på en forsvarlig måte må inntektsgrunnlaget stadig utvides. Dette sikres gjennom tilrettelegning for utbygging via ansvarlige utbyggere som følger lover, forskrifter og regler.

Når vi snart får gleden av å innvie Follo-banen vil tog-kapasiteten økes betraktelig i vår kommune. Dette er en av de aller viktigste parametere for de store utbygningsfeltene som kommer i årene fremover. Mindre utbyggingsfelt, kan det godt tilrettelegges for i de mindre sentrale delene av vår kommune.

Det er både solidarisk og ansvarlig å tilrettelegge for at mennesker som ønsker å flytte til vår region faktisk får den muligheten. Det vil være usolidarisk og direkte uansvarlig å ikke tilrettelegge for dette, også med tanke på våre unge innbyggere som ønsker å etablere seg her. Tilflyttingen til Oslo-regionen vil fortsette og vi skal ta vårt ansvar. Uten tilrettelegging kan vi vel bare spekulere i utviklingen av boligprisene i Nordre Follo.

Nå har vi alle brukt marka i vår kommune i påsken. Jeg har hatt gleden av å gå på Svartskog, rundt Kolbotnvannet, på Siggerud, på Grønnliåsen og ikke minst fra Ski og innover mot og i Gaupesteinmarka. Jeg anbefaler dere i SP og ta dere noen turer også, for da vil dere fort oppdage at det faktisk er god plass til mange flere markabrukere.

Kjære SP i Nordre Follo gled dere over at dere bor i en attraktiv kommune. En nær og nyskapende kommune som folk flest ønsker å bo i.

Bjørn Kløvstad – Kommunestyrerepresentant for Nordre Follo Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags