Nordre Follo - et pengeslukende, sort hull

IKKE NÅDIG: Kommunestyrerepresentant Nicklas O.  Hoff i Nordre Follo ytrer seg om kommunesammenslåingen.

IKKE NÅDIG: Kommunestyrerepresentant Nicklas O. Hoff i Nordre Follo ytrer seg om kommunesammenslåingen. Foto:

Av
DEL

Kjære innbyggere i Oppegård og Ski kommune. Ja jeg skriver Oppegård og Ski selvom det politisk korrekte er å kalle kommunen for det pengeslukene sorte hullet det er i dag, Nordre Follo.

Når denne kommunen ble opprettet ble den rost opp i skyene av politikerne i de gamle kommunestyrene, men folket ytret sine meninger klart i forkant av kommunesammenslåingen.

Gamle Oppegård kommunes befolkning var sterke i sin røst om at de ikke ønsket å gå inn for denne sammenslåingen, men det eneste dette førte til var at politikerne tok ringerunden og forhørte seg istedenfor å arrangere en avstemning og inkludere befolkningen. Ja kommunestyret hadde dette til votering, men på såpass store og omfattende saker burde vel befolkningen bli inkludert?

Vi i Nordre Follo FrP ytret før valget at vi skulle være folkets ombudsmenn og dette er et løfte vi har planer om å holde.Kjære innbygger. Løftene fra de gamle kommunestyrene lød som følger: Målene med kommunereformen er:

  • Gode og likeverdige tjenester
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Noen vil kanskje si at dette ikke er løfter, men jeg og flere andre i befolkningen mener at når kommunen vedtar vedtak på disse såkalte målene, så er det et løfte om at vi kan være betrygget og at vi ikke trenger å være bekymret. Dette har kommunen absolutt ikke holdt! Tjenestene og økonomien er definitivt i feil retning og vi kan ikke fortsette slik.

Når kommunen er på motorveien på vei mot Robek (det er ikke en liste) listene (innebærer at kommunen blir satt under administrasjon av Fylkesmannen så kommunen ikke går konkurs) mener jeg og FrP at det er på tide å ta første avkjørsel ut av dette.Rådmannen selv sa ¨ kommunesammenslåingen er årsaken til de økonomiske utfordringene¨ 29.10.2020.

Disse utfordringene svekker våre tjenester. Er det riktig at de eldre skal måtte nøye seg med en dårligere eldreomsorg grunnet lysten til denne nye storkommunen? Er det riktig at de unge i kommunen må gå på falleferdige og helsemessige utrygge skoler for å få den utdanningen de har krav på? Og er det riktig at helsetjenestene i kommunen skal bli dårligere?

Vi mener dette er en egoistisk handling fra kommunen som ikke kan fortsette.

Vi i Nordre Follo FrP mener det er på tide å snu før det er for sent og fremmer derfor forslag i kommunestyret 11.11.2020 som følger ¨

Rådmannen bes snarest mulig fremme en sak om mulighetene for å reversere prosessen om sammenslåing av Ski og Oppegård til Nordre Follo kommune. Saken må inneholde en oversikt over hvilke konsekvenser dette vil medføre på kort og lang sikt.

Vi håper på støtte i denne saken fra kommunestyresalen, men viktigere enn dette er å få støtte fra befolkningen ut på alle medier. La de folkevalgte få høre hva folket ønsker!

Nicklas O. Hoff, kommunestyrerepresentant i Nordre Follo FrP

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken