Nordre Follo Høyre etterlyser inndekning til posisjonens politikk: – Hvor skal de ta pengene fra?

– Kort fortalt: Mye er ferdig diskutert, og mye kunne vi bli enige om. Men vi savner inndekning og konkretisering. Slik oppsummerer Anne Kristine Linnestad, gruppeleder i Nordre Follo Høyre, posisjonens holdning til den politiske plattformen som samarbeidspartiene med Ap i spissen, har forhandlet seg frem til.