Gå til sidens hovedinnhold

Nordre Follo Kommune håndterer ikke smitten med tilstrekkelig tiltak

Kommunen gjør ikke jobben sin i forhold til sine innbyggere.

Vi har nå over lang tid hatt høye smittetall i Nordre Follo, ligget på ca 4. plass i landet når det gjelder smitte siste 14 dagene. Gårsdagens smittetall er nest høyest i landet.

Mens smitten på landsbasis ser ut til å være synkende, virker det som smitten er økende i Nordre Follo.

Da tolker jeg at Nordre Follo Kommune ikke håndterer smitten med tilstrekkelig tiltak. Med andre ord kommunen gjør ikke jobben sin i forhold til sine innbyggere.

Vi som bor i Nordre Follo får heller ingen informasjon om hvor smitten befinner seg, i motsetning til en del andre kommuner som informerer sine innbyggere om hvor de smittede har blitt smittet.

Hadde vi innbyggere får informasjon om hvor smitten finner sted, hadde det skapt mer trygghet. Slik situasjonen er uten informasjon, må man forholde seg til at smitten er over alt, noe den antakelig er med så store smittetall.

Det ser ut som kommunen har mistet kontroll eller stikker hodet i sanda.

Uten informasjon, skaper det utrygghet. Selv om jeg er fullvaksinert unngår jeg dermed butikker, frisør, lege, tannlege, offentlig transport, etc.

Jeg ber Nordre Follo ta nødvendige tiltak for å verne sine innbyggere, særlig våre barn mot smitte.

Kommentarer til denne saken