Nordre Follo kommune har bestemt at idrettshallene kan gjenåpnes: – Veldig positivt

Under kommunestyremøtet i Nordre Follo kommune i forrige uke ble det vedtatt at kommunens idrettshaller igjen kan tas i bruk.