Nordre Follo kommune - Veien videre sett med Høyres øyne

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nordre Follo kommune – To mellomstore norske kommuner, med potensiale for vekst og utvikling, skal smeltes sammen til EN ressurssterk, handlekraftig, grønn og bærekraftig kommune, hvor barn, foreldre og besteforeldre skal bo, gå på skole, kanskje jobbe, og leve gode liv!

Noen vil hevde at vår nye kommune har fått en trang fødsel og det skal ikke stikkes under en stol at utfordringene på mange områder er formidable. Likevel mener Høyre at å samle ressursene som var i Oppegård og Ski, på sikt gir mest utvikling, mest bærekraft, mest omsorg og ikke minst mest trygghet.

Vår nærmeste utfordring, i tillegg til å håndtere Covid 19-pandemien, var å fremme et bærekraftig og realistisk budsjett for perioden 2021 til 2024. Vår økonomiske situasjon kunne definitivt vært bedre, de kortsiktige mulighetene flere og handlingsrommet større. Men vi har den økonomiske situasjonen vi har og derfor var det avgjørende for Høyre å vise at vi viser retning, vilje til prioritering, nytenking og ikke minst handlekraft.

Høyre er kjent for, og skal være, langsiktig og forutsigbart. Det må ikke forveksles med kjedelig! For Høyre er det viktig å ha en plan og en visjon for vår politikk og det mener vi at vi har vist i budsjettforslaget forperioden 2021-2024. For oss handler det rett og slett om å tenke langsiktig, realistisk, men samtidig visjonært. Høyre tror på Norge og Høyre tror på hele Nordre Follo!

Våre hovedprioriteringer er nå som før – Vi satser på omsorg og på skole

For Høyre er det et mantra at innbyggerne våre skal være trygge på at de får riktig hjelp, til riktig tid og på riktig nivå. Det er ikke bare noe vi sier i festtaler men det gjenspeiler seg også i budsjettforslaget vårt.

Derfor ønsket vi å beholde alle sykehjemsplassene i kommunen ved midlertidig å flytte beboere og ansatte til Kolbotn omsorgsboliger, mens avdelingene på Høyås og Solborg pusses opp.

Vi ville også rokkere på midlene innenfor helse- og omsorgstjenestene, og blant annet prioritere styrking av hjemmetjenesten. Vi tror ikke det blir mindre men større behov for hjemmetjenester i tiden som kommer.

Vi ville også satse på å gjennomføre gode prosjekter for barna våre og derfor har vi innarbeidet følgende hovedsatsningsområder:

  • Fullføre Fram skole og idrettshall
  • Etablere en midlertidig skole på Ellingsrud
  • Bygge en helt ny Sofiemyr skole på tomta der Fløysbonn skole står i dag
  • Opprettholde fritidstilbudet til ungdom på dagens nivå, både i forhold til fritidsklubber og støtte til idretten.

Vi mener at vi må fortsette å satse på forebyggende tjenester og skjerme dem som trenger det aller mest. Derfor la vi også inn midler til å opprettholde 1 logoped-stilling som rådmannen ville kutte, fysioterapi i skolen for de som trenger det mest, og vi tilbakeførte kuttet rådmannen hadde foreslått til helsestasjonene. Vi mener at fagmiljøet på helsestasjonene vet best hvordan arbeidet skal organiseres og derfor la vi ikke inn at vi ville opprettholde helsestasjonen på Langhus slik den er nå, men vi tilbakeførte midlene slik at de kan brukes slik fagmiljøet mener er best. Også her er vi også sikre på at behovet ikke blir mindre men tvert i ot vil øke i takt med boligbyggingen i kommunen.

Hvordan ville vi så finansiere alle disse økte budsjettpostene?

Det er ingen hemmelighet at Høyre vil selge eiendom som kommunen ikke benytter. Disse pengene brukes ville blitt brukt som egenkapital til investeringer som igjen gir lavere lån og lavere rentekostnader og dermed mer penger å bruke på gode tjenester. Eksempler på tomter Høyre ønsker å selge er: Hellerasten skole (når ny Fram skole er på plass), Sofiemyr skole (når nye skole er bygget), Sofiemyrhallen (når nye anlegg er på plass), "banantomta" på Langhus. Bruken av tomtene vil i tillegg til å gi kommunen salgsinntekter også bidra til økte skatteinntekter. Utfordrende tider krever at vi er offensive og effektive i styringen av denne kommunen. Vi må realisere nødvendige ressurser, blant annet i form av fast eiendom, for å realisere den kommunen vi ønsker å skape for barn, foreldre og besteforeldre.

Høyre mener også at kommunen kan bli langt mer effektiv på administrasjonssiden. Vi mener at vi har fått en alt for topptung organisasjon og at færre ledere må lede flere ansatte i fremtiden. Det vil vri kostnadene våre fra administrasjon til direkte tjenesteyting og det er jo det som er kommunens viktigste oppgave! Å gi gode velferdstjenester til dem som trenger det, når de trenger det og på riktig nivå!

I 2020 har rentene på deler av kommunens lån blitt vesentlig lavere enn forventet. Høyre har derfor lagt inn lavere renteutgifter på 15 millioner årlig i perioden. Sammen med «slanking» av administrasjonen og lavere sykefravær i 2021 har vi også lagt inn en innsparing på 25 millioner. Det mener vi bør være realistisk, for som de tillitsvalgte har sagt mange ganger; Det koster ca 3000,- pr dag en ansatt er borte fra jobb og med et sykefravær på over 10% koster sykefraværet ca 340 millioner i året. Sammen med reduksjon i antall ledere mener vi derfor at en innsparing på 25 millioner er realistisk.

Dette er bakgrunnen for at Høyre mener at vi, sammen med FrP og Pp, forelso et realistisk, fremtidsrettet og bærekraftig budsjett for 2021-2024, som ville ta vare på dem som trenger kommunens tjenester mest.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken