Nordre Follo kommune vil bruke parkeringsavgiften som virkemiddel for å nå nullvekstmålet – fylkesråd mener god innfartsparkering bidrar til at flere velger å bruke tog

Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og vei i Viken fylkeskommune, mener det blir helt feil av Bane NOR å tolke politikerne dit hen at de ikke ønsker flere parkeringsplasser for pendlere. – Selvfølgelig trengs det parkeringsplasser ved våre togstasjoner, sier Sp-politikeren.