Juryen har snudd – les begrunnelsene bak forslagene til nytt kommunevåpen

Artikkelen er over 1 år gammel

Flere har etterlyst begrunnelsene for de ti kommunevåpen-forslagene som ble presentert i forrige uke. Nå har juryen endelig presentert dem.

DEL

NORDRE FOLLO: 1. november presenterte juryen for Nordre Follos nye kommunevåpen de ti finaleforslagene.

Avstemningen på kommunens hjemmesider åpnet mandag. Etter ett døgn er det forslag 2, 5 og 6 som leder.

I etterkant av publiseringen etterlyste mange lesere forklaringer og begrunnelser for de ti våpnene.

Den gang ville ikke juryen vise frem forslagene uten en forklarende tekst. Nå har de snudd.

Se alle forslagene med begrunnelser i bildekaruesellen øverst i saken.

Dette er begrunnelsene ØB har fått oversendt av juryen:

Forslag 1 - Trekløver: De tre bladene symboliserer Folk, kultur og natur. Stilken symboliserer Nordre Follo.

Forslag 2 - To økser: Symbol på skogsdrift. Håndverksredskap med lang historie.

Forslag 3 - Tre gafler: Gaffelkorset peker på kommunesenterets rolle som knutepunkt og viser til kommunikasjonsårer gjennom kommunen og den betydning de har hatt for utviklingen her. Fra historisk kongevei (gang/ride), via senere veiutbygging og motorveier (bil) til jernbaneutbygging og nytt dobbeltspor (bane).

Forslag 4 - Tre gafler: Gaffelkorset peker på kommunesenterets rolle som knutepunkt og viser til kommunikasjonsårer gjennom kommunen og den betydning de har hatt for utviklingen her. Fra historisk kongevei (gang/ride), via senere veiutbygging og motorveier (bil) til jernbaneutbygging og nytt dobbeltspor (bane).

Forslag 5 - Havreblomst: Fruktbarhetskultur og jordbruket har vært viktig i begge kommunene fra 1600-tallet, og er her symbolisert ved at motivet på kommunevåpenet er kornsorten havre. Havren gir også assosiasjoner til naturen og nærhet til denne. Videre gir også havren assosiasjoner til mat, samhold og raushet.

Forslag 6 - Salamander: Follo, med Oppegård og Ski, er et kjerneområde for store salamandere. Amfibiene er i global sammenheng blant de mest vanskeligstilte av alle virveldyrene. Oppegård har fem av de seks amfibieartene som i dag offisielt forekommer naturlig i Norge. Alle norske amfibier er fredet.

Forslag 7 - Tre streker: De tre strekene symboliserer de tre samferdselsområdene sjøvei, landevei og jernbane, der de passerer gjennom landskapet. Sjøveien er i dag ikke like viktig som den var i tidligere tider, men ved å ha med alle tre binder man sammen både fortid og framtid. En av Nordre Follo kommunes store satsingsområder er nettopp samferdsel, og arbeidet med nye togsporet fra Oslo til Ski.

Forslag 8 - To streker: Våpenet symboliserer to kommuner som smelter sammen og danner en felles enhet. Y-formen symboliserer en åpen og inkluderende kommune. Den kan også symbolisere vekst, som en spirende blomst, innovasjon og fremdrift.

Forslag 9 - Møllestein: Viser hvordan den nye kommunen (i hvitt) ligger på østsiden av Oslofjorden (i blått). Ringen er ment å forestille en møllestein, men kan også tolkes som et spinnehjul.

Forslag 10 - Tofarget strek: Viser hvordan den nye kommunen grenser mot sjøen. Streken representerer kommunikasjonsårene i kommunene.

Juryen presiserer at fargene kan endres på.

Artikkeltags