Disse skal lede nye Nordre Follo kommune

Øverst fra venstre: Sten Tore Svennes, Else Karin Myrene, Lars Henrik Bøhler og Ellen Wibe. Nederst til venstre: Marit Rød Kronborg, Jane Short Aurlien, Anne Melsom, Monica Lysebo og Gro Herheim.

Øverst fra venstre: Sten Tore Svennes, Else Karin Myrene, Lars Henrik Bøhler og Ellen Wibe. Nederst til venstre: Marit Rød Kronborg, Jane Short Aurlien, Anne Melsom, Monica Lysebo og Gro Herheim. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

7 av 9 i ledergruppen i nye Nordre Follo kommune er kvinner.

DEL

SKI/OPPEGÅRD: Administrasjonssjef Gro Herheim har tirsdag presentert ledergruppen for nye Nordre Follo.

Inkludert Herheim selv, består den av ti stillinger; seks kommunalsjefer, to stabsledere og én assisterende administrasjonssjef og stabsleder.

Sten Store Svennes blir kommunalsjef for oppvekst og læring. Han er i dag kommunalsjef i Oppegård, med ansvar for barnehage og kultur.

Marit Rød Kronborg blir kommunalsjef for helse og mestring. I dag er hun kommunalsjef for helse og mestring i Ski.

Else Karin Myrene blir kommunalsjef for arbeid og inkludering. Hun er i dag kommunalsjef for helse, sosial, pleie og omsorg i Oppegård.

Lars Henrik Bøhler blir assisterende administrasjonssjef og stabsleder for budsjett og finans. I tillegg er han konstituert stabsleder for digitalisering. Denne stillingen skal lyses ut. Bøhler er i dag rådmann i Oppegård.

Jane Short Aurlien blir stabsleder for organisasjonsutvikling. Hun er i dag rådmann i Ski.

Anne Melsom blir konstituert kommunalsjef for kultur og samskaping. Stillingen lyses ut. Melsom er i dag kommunalsjef for oppvekst i Ski kommune.

Monica Lysebo blir kommunalsjef for samfunn og bærekraft. Hun er i dag kommunalsjef i Oppegård med ansvar for organisasjonsutvikling.

Ellen Wibe blir kommunalsjef for eiendom og bydrift. Hun er i dag kommunalsjef for vann, avløp, renovasjon, samfunnsutvikling, byggesak, geodata, eiendom, vei og park, og idrett og friluftsliv i Oppegård.

Artikkeltags