Disse skal lede kultursektoren i Nordre Follo kommune

Sentrale skikkelser fra Oppegård og Ski er plassert inn som virksomhetsledere for hver sine fagfelt i Nordre Follo.