Nordre Follo ligger langt bak sin planlagte vekst på 500 nye boliger per år - Rådmannen erkjenner at tallet er satt for høyt

En gjennomgang viser at Ski og Nordre Follo ligger langt bak sin planlagte vekst. Etter kommuneplanen skal det i Nordre Follo de neste ti årene bygges 500 nye boliger i gjennomsnitt per år. Rådmannen erkjenner at tallet er satt for høyt, det sørger blant annet dårlig skolekapasitet og vannledninger for.